(tekst: FNP)  (Bron Liwwadders.nl) Skriftlike fragen oangeande “Buurthuis ‘t Skiphûs yn Ljouwert “ oan it kolleezje fan boargemaster en wethâlders sa as bedoeld yn artikel 42, earste lid fan it reglemint fan oarder fan de gemeenteried fan Ljouwert. Geacht College, Vandaag kwam ons het artikel onder ogen op de digitale site van het stadsblad Liwwarders over buurthuis ‘t Skiphûs. Het verhaal over het verloop van renovatie cq nieuwbouw van Wesley en Jerry de Haan is om moedeloos van te worden. Communicatie schijnt wederom het grootste euvel te zijn. Als fractie van de FNP Ljouwert daarom de volgende vragen. 1- Hoever staat het met de gemaakte plannen voor een nieuw buurthuis door de aangestelde architect? 2- Er wordt gesproken in dit artikel over een bepaald document, kunt u verklaren over wat voor document dit kan gaan? 3- Wat is de verklaring dat wethouder Stellingwerf eerst zegt op 23 december 2022 dat alles “klaar” is en deze woorden later weer moet terugnemen? 4- Hoe kunt u verklaren dat het ook hier weer staat en valt met de slechte communicatie zoals u kunt lezen in het bijgevoegde stuk? 5- Kunt u zich voorstellen dat de vrijwilligers Wesley en Jerry Haan het gevoel hebben aan een “dood paard “ te trekken door deze manier van handelen door de gemeente? 6- Zijn er toezeggingen gedaan aan het bestuur van ‘t Skiphûs voor nieuwbouw door de gemeente ? 7- Is er over een maximaal bedrag voor nieuwbouw gesproken met het bestuur van ‘t Skiphûs door de gemeente en zo ja hoeveel? 8- Waarom is er na 23 december niet meer gecommuniceerd met het bestuur van ‘t Skiphûs ? 9- Hoe denkt het college de relatie tussen het bestuur van ‘t Skiphûs en de gemeente weer goed te krijgen? 10- Komt er nog een nieuw buurthuis en zo ja wanneer? Wij zien de uitgebreide antwoorden graag tegemoet in de hiervoor gestelde termijn.(of eerder natuurlijk) Met vriendelijke groet, Jan-Willem Tuininga Fraksjefoarsitter FNP Leeuwarden
FNP stelt opnieuw (na een jaar) vragen (ongeveer dezelfde) over toekomst ‘t Skiphûs
17 Maart 2024 Geplaatst door Redactie
  
Nieuws
Skiphûs
Schepenbuurt
itskiphus® 2024
Tjalkstraat 5 8937 AP Leeuwarden 058 2122482 info@itskiphus.nl
 
 - Vragen aan college
Delen:
Redactie Wijk magazine de Boei  email: redactie@itskiphus.nl
Deze website wordt u aangeboden door



Buurthuis it Skiphûs
Schepenbuurt