Eindelijk   dinsdag   4   juni   werden   wij   eind   in   de   ochtend   gebeld   door   het   college   met   het   grote   nieuws   het   plan   hebben wij   rond   en   wij   als   college   zijn   unaniem   eens   Buurthuis   it   Skiphûs   krijgt   nieuwbouw   op   de   zelfde   Locatie   aan   de Tjalkstraat. (tekst:  gemeente Leeuwarden) Burgemeester   en   wethouders   willen   het   wijkgebouw   It   Skiphus   in   de   Schepenbuurt   slopen   en   groter   terugbouwen.   Dat   is   de wens   van   de   betrokken   wijkorganisatie,   bewoners   uit   de   buurt   en   opbouwwerkers.   Voor   de   sloop   en   nieuwbouw   vragen   b.   en w. de gemeenteraad een krediet beschikbaar te stellen van € 1.596.000. Wijkgebouw   It   Skiphus   in   de   Schepenbuurt   is   bouwkundig   in   slechte   staat.   Burgemeester   en   wethouders   hebben   daarom   eind 2022    besloten    twee    scenario’s    te    onderzoeken.    Dat    zijn    nieuwbouw    op    dezelfde    locatie    met    behoud    van    het    huidige activiteitenniveau, en nieuwbouw op dezelfde locatie met een hoger activiteitenniveau. De   afgelopen   maanden   is   een   programma   van   eisen   gemaakt   en   is   gekeken   wat   nodig   is   aan   financiën.   Er   zijn   daarvoor meerdere   gesprekken   geweest   met   de   wijkorganisatie   van   It   Skiphus.   Daarbij   waren   het   sociaal   wijkteam,   het   opbouwwerk   en een aantal bewoners aanwezig. Tijdens   deze   gesprekken   is   er   gekeken   naar   de   wensen   van   bewoners,   de   huidige   activiteiten   en   de   wensen   voor   voorzieningen en toekomstige activiteiten. Wethouder    Evert    Stellingwerf    van    Vastgoed:    “Een    iets    groter    gebouw    doet    het    meest    recht    aan    de    wensen    van    de wijkorganisatie   en   bewoners.   Diverse   activiteiten   kunnen   dan   hun   plek   krijgen,   zoals   samen   koken,   het   houden   van   spreekuren, het   geven   van   taallessen   en   het   organiseren   van   jeugdactiviteiten,   wijkbijeenkomsten   en   koffieochtenden.   Met   een   nieuw   It Skiphus willen we een nieuwe impuls geven aan de leefbaarheid in de Schepenbuurt.” Het   college   van   burgemeester   en   wethouders   stelt   daarom   aan   de   gemeenteraad   voor   om   voor   sloop/nieuwbouw   een   krediet beschikbaar te stellen van € 1.596.000 en de extra exploitatielasten van € 90.000 op te voeren in de begroting 2025. Deze   brief   en   bij   behoorde   stukken   zijn   verstuurd   naar   de   Raad   deze   gaat   binnenkort   de   Hamer   slag   hier   over   geven als die binnen is gaan we een feestje vieren in het buurthuis .
6 Jaar strijd om het buurthuis it Skiphûs, College geeft Schepenbuurt eindelijk antwoord!!!
09 Juni 2024 Geplaatst door Redactie
  
Nieuws
Skiphûs
Schepenbuurt
itskiphus® 2024
Tjalkstraat 5 8937 AP Leeuwarden 058 2122482 info@itskiphus.nl
 
 - 6 Jaar
Delen:
Redactie Wijk magazine de Boei  email: redactie@itskiphus.nl
Deze website wordt u aangeboden door
Buurthuis it Skiphûs
Schepenbuurt



volg ons op