Nieuwe Buurthuizen Schepenbuurt & Wielepolle Geplaatst op 22-11-22 door Redactie
Mee helpen in jou Buurt? Wil je ook graag eens iets doen voor een ander? Meehelpen in de buurt kan op verschillende manieren. Wordt taalcoach, organiseer een activiteit wordt een maatje voor je wijkbewoner of gastheer/gastvrouw in het buurthuis. Ontdekken wat er allemaal mogelijk is?
Over ons
Wordt vrijwilliger
Contact
IK WIL MEE HELPEN
Buurthuis it Skiphûs Tjalkstraat 5 8937 AP Leeuwarden 058 212 2483 info@itskiphus.nl
Nieuwe buurthuizen Schepenbuurt & Wielenpôle: De fractie van FNP Ljouwert heeft bij de algemene beschouwingen van de gemeenteraad van Leeuwarden gevraagd om 2 nieuwe buurthuizen. De genoemde buurthuizen zijn in onze ogen afgeschreven en voldoen niet meer aan de veiligheidseisen. Afgelopen weken is de gemeenteraad uitgenodigd bij beide buurten. Hier is goed gehoor aan gegeven en de raadsleden hebben met eigen ogen kunnen zien hoe schrijnend de situatie is. De mening van de FNP is dat de argumenten van beide besturen breed gedragen worden door de aanwezige raadsleden. Wij hopen als FNP dan ook om in gezamenlijkheid met alle partijen en de verantwoordelijk wethouder tot een goed en gedegen besluit te komen voor vernieuwing van de buurthuizen. Wordt vervolgd! we houden jullie op de hoogte
   
Bestuur
Historie
Buurthuis
itskiphus.nl © 2023 wesiro design disclaimer / cookies
Overig Nieuws
ACTIVITEIT OP DONDERDAG AVOND VOOR JONG EN OUD SCHAAKLESSEN
info@itskiphus.nl
Tjalkstraat 5 8937BH Leeuwarden
Lid worden



