Wijkteam Schepenbuurt Het wijkteam van Amryllis staat voor u klaar.
Mee helpen in jou Buurt? Wil je ook graag eens iets doen voor een ander? Meehelpen in de buurt kan op verschillende manieren. Wordt taalcoach, organiseer een activiteit wordt een maatje voor je wijkbewoner of gastheer/gastvrouw in het buurthuis. Ontdekken wat er allemaal mogelijk is?
Over ons
Wordt vrijwilliger
Contact
IK WIL MEE HELPEN
Buurthuis it Skiphûs Tjalkstraat 5 8937 AP Leeuwarden 058 212 2483 info@itskiphus.nl
Begeleiding Bij de medewerkers van de de wijk- en dorpenteams van Amaryllis kunt u terecht voor begeleiding, bij bijvoorbeeld schulden, mantelzorg, opvoeding. De begeleiding vindt in principe in een groep plaats en als het nodig is individueel. Met uw vraag kunt u terecht bij één van de buurt- of dorpskamers! Onze medewerkers zijn daar aanwezig. Zij kunnen helpen bij ondersteuningsvragen. Wilt u een afspraak maken? Bel of mail dan naar Amaryllis het wijk- of dorpenteam bij u in de buurt. Samen kijken we welke hulp en ondersteuning het beste bij u past. Daarvoor werken we nauw samen met vrijwilligersorganisaties en organiseren we begeleiding in groepen. Samen doen we wat nodig is om uw leven prettiger te maken. Eén contactpersoon voor uw vragen of zorgen De wijk- en dorpenteams werken volgens het principe: één gezin, één plan, één sociaal werker. Dit houdt in dat u één contactpersoon heeft, ook wanneer er meerdere partijen betrokken zijn. Organisatie in de wijk Naast het bieden van hulp en ondersteuning dragen wij ook bij aan het prettig en veilig wonen in de wijk of het dorp. Dit doen we samen met wijkverenigingen, dorpsbelangen, zorgcoöperaties, vrijwilligersinitiatieven en andere partijen in de wijk. Maar ook werken we samen met u! Misschien heeft u wel een goed idee voor uw omgeving en heeft u daar hulp bij nodig. Wij helpen bij het leggen van contacten met bewoners of kijken of er behoefte is aan een collectieve activiteit zoals een sollicitatieclub, taalles, administratieclub of bijvoorbeeld een beweegclub
aanwezig in het wijkcentrum it Skiphûs Op dinsdag, woensdag en donderdag van 10:00 tot 16:00 uur
Bel direct voor een afspraak 058 303 0401
Email direct voor een afspraak info@wijkteamcentrumoost.nl
Kijk voor meer informatie op www.amaryllisleeuwarden.nl
   
Bestuur
Historie
Buurthuis
itskiphus.nl © 2023 wesiro design disclaimer / cookies
info@itskiphus.nl
Tjalkstraat 5 8937BH Leeuwarden
Lid worden



