SKIPHUSSCHEPENBUURT
DEZE WEEK IN DE WIJK
NIEUWS……
NEXT EVENT
Contact gegevens
Wijkcentrum it Skiphus Tjalkstraat 5 8937 AP Leeuwarden TEL: 058 212 2483 info@itskiphus.nl
Home
Activiteiten
Wijkpanel
Contact
I n   verband   met   de   grote   belangstelling   voor   de   Overdagkoren   in Drachten en Dokkum, wordt     er     op     vrijdag     11     januari     a.s     in     samenwerking     met Wijkzorgcentrum   Greunshiem   ook   een   Overdagkoor   in   Leeuwarden gestart. De    repetities    o.l.v.    Meindert    Bosklopper    worden    gehouden    van 14:30   uur   tot   16:00   uur,   iedere   vrijdag   van   januari   tot   en   met   april 2019.De   eerste   repetitie   is   een   vrijblijvende   kennismaking   en   is bedoeld   om   te   kijken   of   het   iets   voor   je   is.   Het   Overdagkoor   is   voor iedereen   uit   Leeuwarden   en   de   omliggende   plaatsen   die   over   een redelijke stem beschikt en plezier beleeft aan zingen. De    opzet    van    de    Overdagkoren    is,    dat    bewoners    van    het zorgcentrum   en   ook   buurtbewoners   tijdens   de   repetities   kunnen luisteren    en    kijken    en    zo    mogelijk,    mee    kunnen    zingen.    Het repertoire      bestaat      uit      canons      en      twee      tot      vierstemmige Nederlandstalige, Engelse en Friese liedjes. Het   Overdagkoor   is   bedoeld   voor   mensen   die   al   eerder   in   een   koor hebben   gezongen   of   daarnaast   nog   in   andere   koren   zingen   en   voor diegene   die   geen   koorervaring   hebben   maar   graag   willen   zingen. Naast   het   instuderen   van   liedjes   en   songs   wordt   er   gewerkt   aan stemvorming,   maat   en   ritme,   muzikale   oefeningen   en   spelletjes   en alle aspecten die voor het zingen van belang zijn. Hoewel    er    geprobeerd    wordt    een    zo    goed    mogelijk    muzikaal resultaat   te   behalen,   staat   het   plezier   bij   de   Overdagkoren   voorop. Tevens    leert    de    ervaring    dat    er    binnen    het    koor    verschillende contacten   ontstaan   en   er   vanuit   het   koor   naast   het   zingen   diverse activiteiten worden opgezet. Dames   en   heren   die   willen   komen   proberen,   zijn   van   harte   welkom op   vrijdag   11   januari   om   14:30   uur   in   Wijkzorgcentrum   Greunshiem aan de Tjotterstraat 16 in Leeuwarden. Vrijblijvend   aanmelden   voor   de   kennismakingsrepetitie   is   gewenst via     info@zingenmetmeindert.nl     Voor     meer     informatie     kijk     op www.meindertbosklopper.n
Beste Buurtbewoners, Graag   informeren   wij   u   over   het   volgende.   Zoals   u   weet   vond   er   op vrijdagavond   11   januari   jl.,een   aanrijding   plaats   tussen   een   trein   en een    vrachtwagen    die    van    ons    terrein    af    kwam    rijden.    Om    de spoorwegovergang,    die    op    ons    terrein    staat,    veiliger    te    maken hebben      wij      in      overleg      met      de      Gemeente      besloten      de verkeerssituatie   op   de   Merodestraat   aan   te   passen.   We   verwachten dat deze aanpassing in september van dit jaar gerealiseerd is. Tot   die   tijd   gaan   wij   het   vrachtverkeer   welke   normaal   gesproken   ons terrein   via   de   Merodestraat   verlaat   omleiden   via   een   alternatieve route.   Deze   alternatieve   route   krijgt   zijn   uitrit   achter   het   wijkcentrum. Vrachtauto’s   vervolgen   daarna   hun   weg   via   de   Ouddeelstraat.   Het betreft   maximaal   12   vrachtauto’s   per   dag   tussen   07:00   en   19:00 uur. Buiten deze tijden zal er op deze route geen vrachtverkeer zijn. Zodra   de   verkeerssituatie   aan   de   Merodestraat   aangepast   is   vervalt deze   alternatieve   route.   Wij   vragen   uw   begrip   voor   deze   situatie   en zullen er alles aan doen om eventuele overlast te voorkomen. Met vriendelijke groet, Gretha Reitsma Communicatie Officer
2   Speeltoestellen   in   de   speeltuin   it   Kraaiennest   zijn   niet   door   de keuring   gekomen.   Het   gaat   om   de   Brandweerwagen   en   de   ronde dichte      glijbaan      deze      is      al      op      heden      weg      gehaald      de brandweerwagen    zal    ook    binnenkort    verwijderd    worden    door    de Gemeente.     De     Gemeente     Leeuwarden     heeft     het     Wijkpanel informatie   gestuurd   over   nieuwe   speeltoestellen   ,   Binnenkort   willen we   samen      met   u   als   ouders   en   natuurlijk   de   kinderen   kiezen   welk speeltoestel er voor terug moet komen in de speeltuin . Voor   meer   info   kunt   u   terecht   op   de   koffie   ochtenden   of   op   het spreek uur in het wijkcentrum it Skiphus..
Binnenkort   starten   er   2   buurtconciërge   in   de   wijk   Schepenbuurt. Deze   mensen   zullen   centraal   staan   in   de   wijk.   De   taken   van   de buurtconciërge    zijn    vooral    gericht    op    het    realiseren    van    een optimale   leefbaarheid   van   de   wijk   en   het   op   peil   houden   van   de verhuurbaarheid   van   het   vastgoed   in   de   wijk.   De   buurtconciërge levert   een   bijdrage   aan   het   sociale   klimaat   in   de   wijk   en   houdt toezicht    op    de    staat    en    het    onderhoud    van    de    straten,    gevels, tuinen.   De   buurtconciërge   voert   kleinere   technische   reparaties   en diensten   uit   en   tevens   informeert   hij   de   bewoners,   houdt   spreekuren voor    hen    en    bewaakt    de    kwaliteit    van    de    woningen    en    de woonomgeving. Vaak       wordt       een       buurtconciërge       aangesteld       door       een wijkorganisaties.     Facilitaire     dienstverleners     spelen     in     op     de behoefte    aan    getrainde    medewerkers    die    naast    hun    technische vaardigheden ook sociale bekwaamheden bezitten. Binnenkort stellen wij jullie op de website de buurtconciërge voor.
INFORMATIE PUNT Elke maandag en vrijdag ochtend van 10:00 tot 11:00 uur kunt u terecht in het wijkcentrum it Skiphus voor informatie over de wijk , wijkcentrum, woning stichtingen en de gemeente Leeuwarden
BAKJE KOFFIE!! In het wijkcentrum it Skiphus staat altijd een lekker bakje koffie of thee voor u klaar. Op woensdag en vrijdag ochtend  tussen 09:00 en 11:30 uur kunt u samen met u wijkgenoten aanschuiven aan de praat tafel om onder genot van een gratis bakje koffie of thee en een krantje de week door wat er is en gaat gebeuren in de wijk en in de stad
Woensdag 18 Feb Schoonmaak gebouw Locatie Wijkcentrum Tijd 09:00 tot 12:00 uur Vraag uurtje Wijkcentrum 10:00 tot 11:00 uur Meer bewegen t Wijkplein 14:30 tot 16:30 uur Dinsdag 19 Feb Wandel clubje Locatie t Wijkplein Tijd 11:00 tot 11:30 uur Zes Kamp t Wijkplein 14:30 tot 16:30 uur Woensdag 20 Feb Koffie ochtend Locatie Wijkcentrum Tijd 09:00 tot 11:30 uur Fit in beweging V/d Bij zaal 10:00 tot 11:00 uur Yoga t Wijkplein 10:00 tot 11:00 uur Kids Club Wijkcentrum 14:15 tot 16:30 uur Donderdag 21 Feb Knutsel activiteit Locatie t Wijkplein Tijd 14:30 tot 16:00 uur Vrijdag 22 Feb Koffie ochtend Locatie Wijkcentrum Tijd 09:00 tot 11:30 uur Overdag Koor t Wijkplein 14:30 tot 16:30 uur Jeugdhonk Wijkcentrum 15:30 tot 17:30 uur Maand afsluiting t Wijkplein 19:00 tot 20:00 uur Biljarten Wijkcentrum 20:00 tot 00:00 uur Zaterdag 23 Feb Koffie tijd Locatie t Wijkplein Tijd 14:30 tot 16:00 uur Zondag 24 Feb Koffie tijd t Wijkplein 14:30 tot 16:00 uur     Wijkcentrum it Skiphus is dagelijks geopend van 09:00 tot 14:00 uur u bent altijd van harte welkom
Nieuwe   speeltoestel   in   de   speeltuin.   Zo   als   veel   bewoners   al   gezien hebben    is    de    oude    brandweer    auto    vervangen    voor    een    nieuw exemplaar.   De   oude   brandweer   was   afgekeurd   door   de   gemeente. Vanuit     de     gemeente     is     er     geld     vrij     gekomen     om     deze speeltoestellen   te   vervangen.   Binnenkort   komt   er   nog   een   nieuw speeltoestel bij op de plek van de ronde glijbaan.
Welkom in de Schepenbuurt voor elkaar met elkaar dat is de kracht van onze wijk
voorzieningen
Greunshiem
uitleenpunt
Jeugdhonk
Kunst & Historie
BINGO AVOND Zaterdag 06/04/2019 Er zijn weer leuke prijzen te winnen deur open van 19:00 uur Bingo start van 20:00 uur toegang vanaf 16 jaar
Bij    een    gezonde    en    veilige    omgeving    voor    kinderen    horen    ook rookvrije    speelplekken.    Voorbeelden    van    deze    speelplekken    zijn speeltuinen, kinderboerderijen, buitenzwembaden en    scoutingterreinen.    Geen    sigaretten    waar    kinderen    zich    aan kunnen   branden,   of   die   ze   in   hun   mond   kunnen   stoppen.   Enkel frisse   lucht   om   in   te   ademen.   Bovendien   kopiëren   kinderen   gedrag van   anderen:   al   zijn   ze   nog   zo   klein,   het   is   belangrijk   dat   ze   een gezond   voorbeeld   zien.   En   hoewel   gelukkig   bijna   geen   enkel   kind jonger   dan   12   jaar   rookt,   is   het   wel   belangrijk   dat   ze   een   gezonde sociale    norm    leren.    Een    rookvrije    omgeving    maakt    kinderen weerbaarder om later zelf niet te gaan roken. Zo’n   82%   van   alle   Nederlanders   is   voorstander   van   een   rookvrije speeltuin,   bleek   uit   een   onderzoek   van   TNS   NIPO   in   opdracht   van KWF Kankerbestrijding (2017). Speeltuin it Kraaiennest in de Wijk Schepenbuurt is    1    van    de    intransitief    nemers    om    een    rookvrije    Speeltuin    te worden.   Binnenkort   zal   er   bij   de   speeltuin   een   bord   verijzen   dat   de speeltuin Rookvrij is.
Het nieuwe wijkprogramma is weer uit. Hier   in   leest   u   wat   het   komende   jaar   gaat   gebeuren   in   de   wijk Schepenbuurt . Om deze te lezen klik op de button hier onder.
Klik hier voor te lezen Klik hier voor te lezen